vk-logo
Volle Kracht
DeSpreekbuis-kl De Spreekbuis 2016-12

 

 

 

 

 

 

't Eilandje, herontdekt havengebied van Antwerpen

Vanuit een moerasgebied buiten de noordelijke vestingwallen van de stad ontstond in de loop der eeuwen een havenstad, die uitgroeide tot een van de belangrijkste van Europa. Bij de ontwikkeling van het gebied werd , vanwege de ligging tussen de diverse handgegraven dokken,  al snel gesproken van ’t Eilandje. 

Aan het einde van de negentiende eeuw speelde het hele sociale leven zich af rond de haven, vooral na het op gang komen van de emigratiegolf. Rondom de kaaien herinneren verschillende beelden van personages hieraan.

Door het verdwijnen van de havenactiviteit naar het noorden, verdween het bruisende uitgaansleven van het havenkwartier met zijn cafeetjes en dancings. Pakhuizen stonden leeg en dancings werden gesloopt en ter plaatse verschenen hoge flatgebouwen. Rond de verlaten gebouwen van de Red Star Line stonden nog de werkloze hoge havenkranen.

antwerps Havenhuis

Vanaf de jaren tachtig ontstonden er herwaarderingsplannen en werd er gewerkt aan restauratie van de nog bestaande historische gebouwen. Ook verrees er aansprekende nieuwbouw zoals het MAS en de spectaculaire nieuwbouw van het Havenhuis. Het MAS is evenals het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam van de hand van het architecten bureau Neutelings Riedijk.

De havenkranen van de Red Star Line zijn behouden en in de gebouwen is een museum gevestigd waar de talloze verhalen van emigranten te beluisteren zijn die naar ‘de nieuwe wereld’ vertrokken. 
Pakhuizen kregen een nieuwe bestemming als het Felixarchief en het Hessenhuis.
In de directe omgeving van het MAS bevinden zich bezienswaardige paviljoens zoals  het Zilver- en het Diamantpaviljoen.

Kortom, een groot aantal bezienswaardigheden die nieuwsgierig maken en om een bezoek vragen.

Deze pagina bevatte de aanmeld informatie voor het jaarfeest van 2017, deze verdere informatie is verwijderd vanwege de actualiteit.