vk-logo
Volle Kracht
DeSpreekbuis-kl De Spreekbuis 2016-12

 

 

 

 

 

 

2023 Algemene Leden Vergadering
12 november 2022, Uitgesteld Lustrum 45 jaar op 12 november 2022 In het Maritiem Museum Rotterdam en De Machinist.
4 mei 2022, Herdenking bij nationaal monument voor de koopvaardij

Kranslegging namens Volle Kracht door Mr. Drs. Th. M. Handstede, de tweede voorzitter van Volle Kracht en mevrouw B.E. Dartee.

24 april 2019, Excursie Koninklijke Marine
Marine Museum - Den Helder

Deze dag was er een excursie naar de Koninklijke Marine

12 september 2018, Lezing Toekomstbestendig Zeevaartonderwijs
STC Mainport Institute - logo

Op 12 september 2018 heeft Volle Kracht voor de leden in het STC gebouw een lezing georganiseerd over de huidige stand van zaken in het moderne Zeevaartonderwijs. In een aantal boeiende uren werden we bijgepraat door Marieke Klip (manager Hoger Zeevaartonderwijs) en Jaco Griffioen (docent nautische vakken) over de vorm en inhoud van dit onderwijs in 2018. Het gehele onderwerp leent zich meer voor een compleet artikel in onze Spreekbuis, zodat hier alleen de "highlights" worden gegeven.

Lees verder.

13 juni 2018, Excursie loodswezen - Rotterdam Rijnmond
De voorzitter aan het wiel

13 Juni 2018 waren we met 33 deelnemers te gast bij het Loodswezen Rotterdam Rijnmond aan de Pistoolhaven. Degenen die vroeg aanwezig waren vielen met hun neus in de boter, er landde net een helikopter.

Lees verder.

20 januari 2018, Open dag STC en Algemene Ledenvergadering
STC en Euromast

20 Januari 2018 was een drukke dag voor Volle Kracht. We trapten af met onze deelname aan de Open Dag van het STC, waar we altijd weer proberen geïnteresseerden te vinden, die lid willen worden. Nadat de stand om 13.00 uur snel was afgebroken en opgeruimd haastten de aanwezigen zich naar "Scheepswerf De Delft" waar de Algemene Ledenvergadering aan de beurt was.

Lees verder.

13 september 2017, Bezoek aan Dirkzwager

Op 13 september 2017 hadden 27 leden van Volle Kracht zich ondanks het slechte weer naar Maassluis begeven, waar in het gebouw van Dirkzwager een warme ontvangst wachtte. Allen die vroeger wel eens van zee naar Rotterdam gevaren zijn hebben met Dirkzwager te maken gehad. Dit bedrijf verzorgt als een spin in het web alle communicatie en vele andere diensten tussen het schip en de havenautoriteiten en agentschappen.

Lees verder

Foto: Lezing bij Dirkzwager Maassluis.

28 januari 2017, Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie
Historische werf

Dit jaar werden de algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie weer gehouden op de historische werf Rotterdams Welvaren, voorheen De Delft geheten.

Het verslag van de algemene ledenvergadering wordt later op de website geplaatst.

Foto: De historische werf Rotterdams Welvaren.

12 november 2016, Lustrumfeest ab Smaragd 2

Vooraf de lezing genoten de aanwezigen van een uitgebreide Blauwe Hap met een drankje.

Tijdens de lezing door spreker Stena Line werd verslag gedaan over het verleden van de Noordzee veerdiensten en de huidige situatie. Daarna werd een kijkje gegeven in de toekomstige ontwikkelingen van de Noordzee veerdiensten.

Het volledige verslag van die avond is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2015/3.

Foto: Stena Hollandica in Hoek van Holland.

30 september 2015, lezing: Zeelieden opgeleid in de Jungle School
Student house

De lezing werd gegeven door een medewerker van het STC. Deze werd gehouden in de Van Ghentkazerne.

De spreker vertelde waar de Jungle school staat en wat deze inhoud.

Het volledige verslag van die avond is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2015/4.

Foto: Studenten huis in Palompon.

22 november 2014, jaarfeest
Buffel

De aftrap van het jaarfeest begon met een rondwandeling van de verdedigingswerken in Hellevoetsluis. Het was een zonnige dag en weinig wind.

Na de wandeling werden de leden ontvangen op de Buffel met koffie en vervolgens was er een rondleiding voor de liefhebber. Voor het diner in het dichtbijliggende restaurant konden de leden genieten van een borrel.

Het volledige verslag van deze dag is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2015/1.

Foto: De Buffel en restaurant Fortezza

24 september 2014, lezing: Wereldreis van de Oosterschelde.
Oosterschelde

De lezing werd gegeven door de kapitein van het zeilschip de Oosterschelde. Deze werd gehouden in de Van Ghentkazerne.

Naast de reis rond de wereld werden de aanwezigen ook de geschiedenis van de Oosterschelde verteld.
Over de reis van de Oosterschelde is een boek uitgebracht:
A History of Adventure

Het volledige verslag van die avond is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2014/4.

 

 

Foto: Oosterschelde.

28 mei 2014, excursie: Verkeerscentrale Hoek van Holland.
Verkeerscentrale HvH

De leden werden ontvangen met koffie.

Na de koffie werd eerst uitleg over de geschiedenis van de verkeersbegeleiding gegeven. Hierna werd ingegaan over de verbouwing en vervolgens kregen de leden een rondleiding op de werkvloer.

Een volledig verslag van deze excursie wordt geplaatst in het verenigingsblad De Spreekbuis 2014/3.

 

 

Foto: Verkeerscentrale Hoek van Holland.

26 maart 2014, lezing: Case Study: Lloyds Open Form used in Salvage.
Salvage

De lezing werd gegeven door een bergingsinspecteur van Smit Salvage B.V. Deze werd gehouden in de Van Ghentkazerne.

De aanwezigen leerden o.a. dat het LOF (Lloyds Open Form) het snelst in te vullen formulier is, maar wel erg veel clausules bevat.  Het LOF is alleen geldig zolang het object niet gezonken is of wanneer het object in een veilige situatie gebracht is.
Het volledige verslag van die avond is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2014/2 blz. 61.

Foto: Smit Salvage Team in Action.

25 januari 2014, algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie:
Werf Welvaren

Dit jaar werden de algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie gehouden op de historische werf Rotterdams Welvaren, voorheen De Delft geheten.

Het verslag van de algemene ledenvergadering kunt u vinden in het menu van de linker kolom onder Documenten / Vergaderingen.

Foto: De historische werf Rotterdams Welvaren.

23 november 2013, jaarfeest
machinist

Het jaarfeest werd gehouden in De Machinist, de vroegere Hogere School voor Scheepswerktuigkundigen aan de Willem Buytewechstraat 45 te Rotterdam.

De leden werden met koffie ontvangen. Voor het diner was er een rondleiding door het voormalige schoolgebouw.

Het volledige verslag van die avond is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2014/1 blz. 62.

Foto: De Machinist

17 oktober 2013, lezing: Nautische cartografie

Twee medewerkers van de Dienst Hydrografie hielden een lezing in de Van Ghentkazerne over nautische cartografie en ECDIS.

De sprekers vertelden naast ECDIS over de taken van de Dienst Hydrografie en op welke wijze de nautische cartografie in ontwikkeling is. Na afloop was er gelegenheid om bij te praten tijdens een borrel.

Het volledige verslag van die avond is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2013/4 blz. 62.

Foto: Voorbeeld van een ECDIS kaart.

11 september 2013, excursie: Reddingsmuseum Jan Lels
Reddingsmuseum Jan Lels

De excursie werd gehouden in het museum Jan Lels, dat gevestigd is in de uit 1943 daterende oude munitiebunker aan de Badweg te Hoek van Holland.

Na ontvangst met koffie werd een lezing gehouden over de geschiedenis van het reddingswezen. Vervolgens was er tijd om het museum te bezichtigen en bij te praten.

Het volledige verslag van deze excursie is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2013/4 blz. 61.

Foto: Museum Jan Lels.

28 mei 2013, lezing: Navigare Necesse Est
koepel stadhuis

In de Van Ghentkazerne werd een lezing gehouden door een van de leden.

Als titel was het motto gekozen dat vermeld staat in de koepel van het Rotterdamse stadhuis. Navigare Necesse Est betekent: Varen is noodzakelijk. Dit werd uitgebeeld aan de hand van 26 schepen volgens alfabetische volgorde.

Het volledige verslag van die avond is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2013/3 blz. 61.

Foto: Midden van de koepel in de centrale hal van het stadhuis te Rotterdam.

19 januari 2013, algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie
stc-r

Voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie vond de algemene ledenvergadering plaats in het STC gebouw aan de Lloydstraat te Rotterdam.

Het verslag van de algemene ledenvergadering kunt u vinden in het menu van de linker kolom onder Documenten / Vergaderingen.

Een verslag van de vergadering is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2013/1 blz.3.

Foto: STC gebouw aan de Lloydstraat te Rotterdam.

24 november 2012, jaarfeest
Pelgrim

De start van het jaarfeest was op de historische werf Rotterdams Welvaren en eindigde in de stadsbrouwerij De Pelgrim met een buffet.

Zowel op de werf als in de bierbrouwerij werd een rondleiding gegeven. Delfshaven en de Pelgrimvaderskerk werden onder leiding van een gids bezocht.

Het volledige verslag van die middag en avond is te lezen in het verenigingsblad De Spreekbuis 2013/1 blz.62.

Foto: Stadsbrouwerij de Pelgrim (links) en de Pelgrimvaderskerk (rechts).