vk-logo
Volle Kracht
DeSpreekbuis-kl De Spreekbuis 2016-12

 

 

 

 

 

 

Historie

In 1975 is de eerste reünie van de Gemeentelijke Hogere Zeevaartschool Rotterdam (G.H.Z.R.) geweest. Deze werd gehouden in restaurant Engels, gelegen aan het Stationsplein te Rotterdam. Het was een groot feest met o.a. danseressen getooid met veren. Het bleek een enorm succes te zijn. Naar aanleiding van die reünie is de gedachte ontstaan om een vereniging in het leven te roepen.

Op 12 maart 1976 werd de Vereniging van Oud-Studenten van het Hoger- en Middelbare Zeevaartonderwijs te Rotterdam en omgeving ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel.

Oorspronkelijk was er voor de leden van de vereniging eens per maand gelegenheid om elkaar te treffen in de sociëteit van de Nedlloyd in het gebouw aan de Houtlaan in Rotterdam. Naast een 5 jaarlijks lustrum wordt elk ander jaar een jaarfeest georganiseerd. Tevens is er ieder jaar een nieuwjaarsreceptie. Meerdere malen per jaar worden er excursies en lezingen georganiseerd. Deze worden vaak afgesloten met een borrel om gezellig bij te kunnen praten. Het verenigingsblad heet De Spreekbuis. Dit bestond aanvankelijk uit niet meer dan een paar gestencilde A-4 velletjes papier in zwart wit en is nu een glossy maritiem blad.

De vereniging was ook opengesteld voor oud-studenten van de Zeevaartschool uit Scheveningen. De Hogere Zeevaartschool Scheveningen fuseerde in 1970 met de Gemeentelijke Hogere Zeevaartschool Rotterdam, waarna de school in Scheveningen werd opgeheven. Door de vernieuwde MAROF opleiding gingen de G.H.Z.R aan de Pieter de Hooghweg en de Hogere School Voor Scheepswerktuigkundigen (H.S.V.S.) aan de Willem Buytenwechweg vanaf 1 augustus 1987 verder samen. Op 1 januari 1988 werd door scholenfusie de Hogeschool Rotterdam en Omstreken gevormd en in 1989 fuseerde de vereniging met de vereniging van oud-studenten van de Hogere School Voor Scheepswerktuigkundigen. De HBO opleiding, Academisch Nautisch Onderwijs Rotterdam, werd ondergebracht bij de Hogeschool Rotterdam en verhuisde naar het gebouw van de Polytechnische faculteit aan de G.J. Jonghweg.

Het Scheepvaart en Transport College hield zich voornamelijk bezig met LBO en MBO opleidingen en is ontstaan vanuit de haven en vervoerscholen. Hier werd het MBO Nautisch onderwijs ondergebracht.

Uiteindelijk was het pragmatisch om alle opleidingen die te maken hadden met transport en logistiek bij elkaar onder te brengen. In 2005 werd het nieuwe opleidingscenter van het S.T.C. aan de Lloydsstaat geopend, alwaar onze vereniging ook een vast plekje heeft gekregen. Hierdoor kan de vereniging veel actiever zijn. Het contact met de nautische opleidingen is directer, er is vergaderruimte beschikbaar gesteld en de vereniging is op verschillende open dagen aanwezig.

Door de vele veranderingen in het onderwijs met bijbehorende fusies werden de statuten aangepast. Om die reden werd de naam van de vereniging veranderd in de meer toepasselijke naam: Volle Kracht; Vereniging van Oud-Studenten van het Hoger en Middelbaar Maritiem Onderwijs te Rotterdam en omstreken. De laatste wijzigingen van de statuten werden op 22 juni 1998 bekrachtigd.