vk-logo
Volle Kracht
DeSpreekbuis-kl De Spreekbuis 2016-12

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging van Oud-Studenten

van het Hoger en Middelbaar Maritiem Onderwijs

te Rotterdam en omstreken

 

 

Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van Volle Kracht is het onderhouden van de contacten tussen (oud-) studenten en (oud-)docenten. Hiertoe worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd.

Activiteiten
De vereniging organiseert bijeenkomsten met een gezelligheidskarakter zoals de nieuwjaarsreceptie, het jaarfeest en reünies. Naast het sociale krijgt ook het educatieve aandacht in de vorm van lezingen, excursies en bedrijfsbezoeken. De vereniging is met een stand aanwezig tijdens open dagen van het Scheepvaart en Transportcollege (S.T.C).

Lidmaatschap
Lid kunnen zijn, iedereen die maritiem onderwijs heeft genoten op de zeevaartscholen in Rotterdam en Scheveningen.

Donateur
Donateur kan worden, iedereen die geïnteresseerd is.